برچسب: هدف خواندن

برای چه بخوانیم ؟

چرایی خوانی ؟! هدف از خواندن و مطالعه مطالب نقش مستقیم و انکار ناپذیری در مهارتی که از خواندن یک مطلب کسب میکنیم، دارد. یعنی اگر مشخص نکنیم که دقیقا دنبال رسیدن به چه هدف و یا مهارتی بعد از مطالعه داریم، ممکن است که مطالعه ما عقیم و بی ثمر و یا دارای اثری غیر از آنچه ما خواسته ایم باشد، و این طبیعتا در کم و کیف لذتی که در لحظات مطالعه و پس از آن کسب میکنیم،  خواهد داشت. در ادامه تلاش میکنیم پیرامون اهداف مطالعه گپ و گفتی مانا و ماندگار داشته باشیم. ادافی که در خواندم یک مطلب مشخص میتوان...

ادامه خواندن ←

logo-samandehi