برچسب: ساعات مطالعه

چقدر بخوانیم ؟

کار نیکو کردن از پر کردن است؟ شعری که در خاطره تاریخی ما ماندگار است اما آیا پر کردن به معنای زیاد انجام دادن است ؟ یا جامع و مانع  انجام دادن ؟ آیا پر کردن یک وزنه کمی داردیا کیفی ؟ یا هر دو ؟ در واقع تفسیر این بیت موزون بستگی به شرایط استفاده از آن دارد؟ که پیرامون مطالعه، دیدگاه خود را به اشتراک گذاشته و عقل جمعی را نیز به مشاورت و مباشرت دعوت میکنیم، باشد که در یک گفتگوی صمیمی و خودمانی به یکجمع بندی نیک و ثمر بخش رهنمون شویم. در واقع پر کردن به معنی...

ادامه خواندن ←

logo-samandehi